Anlægs/afløbsingeniør/konstruktør med erfaring indenfor 3D projektering 

 

Jobbeskrivelse

 

Nu kan du blive en del af Milton Huses Projektafdeling, hvor vi p.t. søger én til to nye kollegaer til teamet. Afdelingen er i rivende udvikling og har rigtigt godt fat i B2B-markedet. Basen er på kontoret i Fredericia, men arbejdsopgaverne, herunder gennemførelse af byggemodningsopgaver, løser du naturligvis i hele landet.


Dine opgaver

I Milton Huses Projektafdeling køber vi ejendomme, tegner og udvikler boligprojekter med sigte på videresalg primært til institutionelle investorer. Din jobfunktion i teamet bliver at varetage opgaven som bygherre.

 

  • Forprojektering af veje og terræn
  • Deltagelse i byggemøder i marken
  • Økonomistyring af udbudte anlægsprojekter,
  • Løbende faglig bistand til byggeledere i relation til anlægsopgaver.

 

Din profil

Den ideelle kandidat kommer fra rådgiverbranchen eller entreprenørbranchen, og har lyst til at indgå i et agilt projektteam, hvor der er mange bolde i luften. Du er vant til at arbejde med hårde deadlines, og trives i et tempofyldt miljø, hvor du har stor indflydelse på de projekter, der udvikles. Din baggrund og erfaring bygger på en uddannelse som anlægs-/ afløbsingeniør eller kontruktør med erfaring indenfor 3D projektering.

 

Det er et krav, at du har erfaring med 3D projektering af veje og/eller kloak, herunder har solide kundskaber indenfor Bentley (Microstation). Powercivil/Open Roads eller Autodesk (Autocad).

 

Det er en fordel, hvis du besidder nogle af flg. kundskaber.

  • Erfaring med gennemførelse af anlægsopgaver, enten som rådgiver eller som udførende entreprenør
  • Projektstyringserfaring, herunder erfaring med håndtering af rådgivere og entreprenører omkring anlægsprojekter.
  • Godt kendskab til udbudsregler omkring gennemførelse af anlægsprojekter AB18, ABR18
  • Gode kommunikationsevner, samt evner at arbejde på tværs af en organisation
  • Ordenssans, godt humør, empatisk samt evne til at nå i mål til tiden.

 

Mange års erfaring er ikke en forudsætning for at søge jobbet, men det er vigtigt, at du er ambitiøs, teknisk orienteret og at du kender betydningen af de krav vi stiller ovenfor.

 

Projektafdelingen – dit nye team
Milton Huses B2B Projektafdeling beskæftiger sig udelukkende med udvikling af ejendomme. At være en del af teamet giver særdeles gode muligheder for faglig og personlig udvikling – også af dit faglige netværk. Teamet består i dag af egen landinspektør, egen advokat, to erfarne anlægsingeniører samt en bred vifte af teknikere, tegnere og økonomifolk, som ad hoc bidrager med viden til procesarbejdet. Teamet tegner og definerer projekterne. Ligesom det er teamet, der  sikrer at byggemodningen gennemføres i overensstemmelse med de aftalte tidsplaner. Efter byggemodning gennemfører Milton Huse byggeriet, som naturligvis overdrages til køber – til aftalt tid. Pt. har projektafdelingen løbende 5-10 anlægsprojekter i gang af størrelsesordenen 10 - 250 boliger pr. sag og sagsmængden er voksende. Ambitionen er, at være landets dygtigste bygherre. Derfor prioriteres det, at vi inhouse har indblik i alle anlægsprojektets faser og udfordringer, samt at vi forprojekterer anlægsprojekterne inden de sendes til endelig projektering hos ekstern rådgiver. Afdelingens rådgiverkreds, i relation til anlæg, omfatter alle de største ingeniørfirmaer i Danmark,

 

Vil du med på holdet? Søg jobbet

Send din ansøgning og et CV til job@miltonhuse.dk mrk. Anlægs/afløbsingeniør/konstruktør. Ansøgningsfristen er hurtigst muligt – og vi indkalder løbende til samtale, da stillingen ønskes besat snarest. Tiltrædelse snarest muligt. Løn efter kvalifikationer.

 

Spørgsmål?

Brænder du inde med spørgsmål, inden du sender din ansøgning? Tøv ikke med at kontakte Udviklingschef og landinspektør Peter Busk for yderligere information på mobil: 23 21 57 81

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

 

Trustpilot