Milton Huse går forrest
- opnår en DGNB Villa systemgodkendelse, som de første


DGNB er en frivillig certificeringsordning inden for byggeri med fokus på mere bæredygtigt byggeri. Certificeringsprocessen varetages i Danmark af non-profit-organisationen Green Building Council Denmark. DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed, som rummer en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension. Som aktiv deltager i udviklingen af DGNB Villa har Milton Huse netop opnået en DGNB Villa systemgodkendelse, som de første i branchen. Certificeringerne uddeles af Green Building Council Denmark.

”Hos Milton Huse vil vi bidrage aktivt til at løfte standarden for, hvordan nybyggeri tager mest muligt hensyn til miljø og klima, socialt som økonomisk”, fortæller Søren Egelind Hovedskov, der til daglig arbejder som bæredygtighedsansvarlig hos Milton Huse.

Erfaring fra projektbyggerier
For byggefirmaets Business-afdeling er DGNB´s retningslinjer hverdagskost. Her projekteres og opføres rækkehuse til investorer som fx Niam og Koncenton, for hvem bæredygtighed er en grundlæggende del af deres strategi. Milton Huses Business-afdeling er et oplagt valg for mange, ikke mindst fordi DGNB-certificeringsordningen de seneste år har været en naturlig rettesnor i Milton Huses projektbyggerier.

”Erfaringen viser, at når vurderingen af et byggeri foretages af en ekstern nonprofit organisation, som Green Building Council Denmark, stilles der ikke spørgsmål ved validiteten”, fortæller den bæredygtighedsansvarlige, som har erfaret, at byggefirmaer, der kommunikerer om bæredygtighed uden kildedokumentation, flytter ansvaret for vurdering af gyldigheden ud til kunderne. ”Med DGNB-branchestandarden har vi et fælles sprog, der sikrer gennemskuelighed”, lyder det.

Brancherepræsentant i udviklingsgruppe
”Nu tager Milton Huse det næste skridt og glæder sig over, at vi, som de første i branchen, har opnået en DGNB Villa systemgodkendelse. Vi har set meget frem til at kunne tilbyde DGNB Villa certificerede huse til nybyggere i parcelhusforretningen”, fortæller Søren Egelind Hovedskov.

Milton Huse er ikke kun optaget af ESG (environmental, social, and corporate governance) og ansvarligt byggeri indenfor rammerne af egen organisation. Som brancherepræsentant i udviklingsgruppen omkring den helt nye DGNB Villa certificering, har Søren Egelind Hovedskov og hans team i Horsens regnet for Green Building Council Denmark, og på vegne af hele branchen. ”At være de første i branchen, der har opnået en systemgodkendelse er selvfølgelig superfedt, men vigtigst af alt er noget så konkret som mindre C02-udledning i byggeriet, som et aktivt bidrag til klimamålene på verdensplan”.

Allerede fra i morgen
”Nybyggere, der vælger Milton Huse, vil allerede fra i morgen kunne få et hus opført ud fra de høje krav i DGNB Villa certificeringen. Mærkningen handler ikke kun om enkelte materialevalg, men om huset i sin helhed. Det samlede niveau for et DGNB Villa certificeret byggeri er højt, og med en række tilvalg kan nybyggere minimere miljøaftrykket yderligere”, fortæller Søren, der fx glæder sig over mindre beton og mere træ i konstruktionen.

Milton Huse har kompetencerne inhouse
Milton Huse går helhjertet til opgaven, og har etableret en afdeling dedikeret til arbejdet med bæredygtighed og certificeringer. ”Vi har opbygget et team bestående af en arbejdsmiljøkoordinator indenfor sikkerhed og sundhed. En LCA- og en LCC-koordinator til de tekniske beregninger, og så har vi en DGNB auditor, som er den højeste uddannelse hos Green Building Council Denmark”, fortæller Søren Egelind Hovedskov, som er ansvarlig for afdelingen. I praksis betyder det blandt andet, at Milton Huse selv kan procesfacilitere både større og mindre byggerier frem mod en certificering. Fra et enkelt enfamilieshus til rækkehusprojekter med over 200 enheder.

”For nybyggere i parcelhusforretningen giver det en økonomisk fordel, fordi vi som byggefirma ikke skal involvere ekstern rådgivning, det giver også en fleksibilitet, så vi fx relativt hurtigt kan kortlægge plusser og minusser på det enkelte projekt. I Milton Huse skal vi ikke ud at ringe til en ekstern ingeniør, som i andre byggefirmaer. Der er vi også et skridt foran”, fortæller Søren Egelind Hovedskov.

Ansvarligt nybyggeri
Nybyggede Milton Huse skal først og fremmest være en tryg ramme at bo i, men det skal også være så miljørigtigt opført som overhovedet muligt. For nybyggernes egen, for deres børn og de næste generationers skyld. For at kunne kalde byggeriet ansvarligt, skal Milton Huse fx kunne dokumentere, at det er bygget med et lavere CO2-aftryk, men også at det enkelte hus er bygget med materialer af så høj kvalitet, at det forlænger husets levetid. Dette dokumenteres via livscyklusanalyseberegninger (LCA). Energikilder som fx fjernvarme, solenergi eller jordvarme er blandt de mulige valg, som nybyggerne selv kan vælge til.

For Milton Huse handler ansvarligt nybyggeri om at finde den balance, hvor forventninger, funktionalitet og ansvarlighed i alt fra planlægning, byggeri, materialevalg og brug, går op i en højere enhed.

”Derfor arbejder vi konstant på at optimere, hvor det er muligt”, slutter Søren Egelind Hovedskov, der opfordrer til at tage kontakt for personlig rådgivning om ansvarligt byggeri.

DGNB Villa certificering

Trustpilot