Milton Huse går forrest:

Opnår DGNB Villa-systemgodkendelse som de første i branchen


DGNB er en frivillig og vidt udbredt certificeringsordning med udgangspunkt i bæredygtige tiltag inden for byggeriet. Som branchestandard er den med til at sikre gennemskuelighed og et fælles sprog. 

Certificeringen bygger på FN’s helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed som rummer en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension. 

I Danmark varetages certificeringsordningen af Rådet for Bæredygtigt Byggeri. I 2022 modtog Milton Huse som de første i branchen en systemgodkendelse til den nye certificeringsordning DGNB Villa, der er målrette nybyggede enfamiliehuse og mindre byggerier.

Mærkningen handler ikke kun om enkelte materialevalg, men om huset i sin helhed. Hos Milton Huse ønsker vi at bidrage aktivt til at løfte standarden for, hvordan nybyggeri kan tage hensyn til miljø og klima, socialt som økonomisk. Nybyggere, der vælger Milton Huse, kan allerede nu få opført et hus der lever op til kravene i DGNB Villa.

Det samlede niveau for et DGNB Villa-certificeret byggeri er højt. Med en række tilvalg kan nybyggere reducere fx miljøaftrykket yderligere.

Brancherepræsentant i udviklingsgruppe
Milton Huse er ikke kun optaget af ESG (environmental, social and corporate governance) og ansvarligt byggeri inden for rammerne af egen organisation.

Som brancherepræsentant i udviklingsgruppen bag den nye DGNB Villa-certificering har bæredygtighedsteamet i Milton Huse udarbejdet udregninger for Rådet for Bæredygtigt Byggeri på vegne af hele branchen.

Med DGNB Villa har vi nu et konkret værktøj til at forbedrede og accelerere arbejdet med at bygge mere ansvarlige boliger. 

Milton Huse har kompetencerne internt
Milton Huse har etableret en intern afdeling dedikeret til arbejdet med ansvarligt byggeri og certificeringer.

Teamet består af en arbejdsmiljøkoordinator inden for sikkerhed og sundhed, en LCA- og en LCC-koordinator til de tekniske beregninger samt en DGNB-auditor, som er den højeste uddannelse hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

I praksis betyder det blandt andet, at Milton Huse selv kan procesfacilitere byggerier frem mod en certificering. For dig som nybygger giver det en økonomisk fordel, fordi vi som byggefirma ikke skal involvere ekstern rådgivning. Det giver også en fleksibilitet, da vi fx relativt hurtigt kan kortlægge plusser og minusser på det enkelte projekt.

Ansvarligt nybyggeri
Et nybygget hus fra Milton Huse skal være en tryg ramme at bo i. Men det skal også opføres ansvarligt. 

For at kunne kalde byggeriet ansvarligt, skal Milton Huse fx kunne dokumentere, at det er bygget med et lavere CO2-aftryk, men også at det enkelte hus er opført af kvalitetsmaterialer af så høj kvalitet, der forlænger husets levetid. Dette dokumenteres med livscyklusanalyseberegninger (LCA). Energikilder som fx varmepumpe, solenergi eller jordvarme er blandt de mulige valg, man som nybygger selv kan vælge til.

For Milton Huse handler ansvarligt nybyggeri om at finde den balance, hvor forventninger, funktionalitet og ansvarlighed i alt fra planlægning, byggeri, materialevalg og brug går op i en højere enhed.

Trustpilot