Milton Huse går forrest:

Opnår DGNB Villa-systemgodkendelse som de første i branchen


DGNB er en frivillig bæredygtighedscertificeringsordning inden for byggeriet, der bygger på FN’s helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed som rummer en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension. 

I Danmark varetages certificeringsordningen af non-profit organisationen Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Som aktiv deltager i udviklingen af DGNB Villa, der blandt andet fokuserer på nybyggede enfamiliehuse, opnåede Milton Huse i 2022 en DGNB Villa-systemgodkendelse som de første i branchen. Certificeringen tildeles af Rådet for Bæredygtigt Byggeri. 

”Hos Milton Huse vil vi bidrage aktivt til at løfte standarden for, hvordan nybyggeri tager mest muligt hensyn til miljø og klima, socialt som økonomisk,” fortæller Søren Egelind Hovedskov, der til daglig arbejder som bæredygtighedsansvarlig hos Milton Huse.

Nybyggere, der vælger Milton Huse, kan allerede nu få opført et hus, der lever op til de høje krav i DGNB Villa.

"Mærkningen handler ikke kun om enkelte materialevalg, men om huset i sin helhed. Det samlede niveau for et DGNB Villa-certificeret byggeri er højt, og med en række tilvalg kan nybyggere minimere miljøaftrykket yderligere,” fortæller Søren Egelind Hovedskov.

Erfaring fra projektbyggerier
For byggefirmaets B2B-afdeling er DGNB hverdagskost. Her projekteres og opføres rækkehuse til investorer som fx Niam og Koncenton, for hvem bæredygtighed er en grundlæggende del af deres strategi. Milton Huses B2B-afdeling er et oplagt valg for mange, ikke mindst fordi DGNB-certificeringsordningen de seneste år har været en naturlig rettesnor i Milton Huses projektbyggerier.

”Erfaringen viser, at når vurderingen af et byggeri foretages af en ekstern non-profit organisation som Rådet for Bæredygtigt Byggeri, stilles der ikke spørgsmål ved validiteten,” fortæller Søren Egelind Hovedskov.

Han har erfaret, at byggefirmaer, der kommunikerer om bæredygtighed uden kildedokumentation, flytter ansvaret for vurdering af gyldigheden ud til kunderne.

”Med DGNB-branchestandarden har vi et fælles sprog, der sikrer gennemskuelighed,” lyder det.

Brancherepræsentant i udviklingsgruppe
”Nu tager vi i Milton Huse det næste skridt og glæder os over, at vi som de første i branchen har opnået en DGNB Villa-systemgodkendelse. Vi har set meget frem til at kunne tilbyde DGNB Villa-certificerede huse til nybyggere i parcelhusforretningen,” fortæller Søren Egelind Hovedskov.

Milton Huse er ikke kun optaget af ESG (environmental, social and corporate governance) og ansvarligt byggeri inden for rammerne af egen organisation. Som brancherepræsentant i udviklingsgruppen omkring den nye DGNB Villa-certificering har Søren Egelind Hovedskov og hans team i Hedensted lavet udregninger for Rådet for Bæredygtigt Byggeri på vegne af hele branchen.

”At være de første i branchen, der har opnået en systemgodkendelse, er selvfølgelig superfedt, men det vigtigste er, at vi nu har et konkret værktøj til at forbedre vores arbejde med at bygge mere ansvarlige boliger."

Milton Huse har kompetencerne internt
Milton Huse går helhjertet til opgaven, og har etableret en afdeling dedikeret til arbejdet med bæredygtighed og certificeringer.

”Vi har opbygget et team bestående af en arbejdsmiljøkoordinator inden for sikkerhed og sundhed, en LCA- og en LCC-koordinator til de tekniske beregninger, og så har vi en DGNB auditor, som er den højeste uddannelse hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri,” fortæller Søren Egelind Hovedskov, som er ansvarlig for afdelingen.

I praksis betyder det blandt andet, at Milton Huse selv kan procesfacilitere både større og mindre byggerier frem mod en certificering. Fra et enkelt enfamilieshus til rækkehusprojekter med over 200 enheder.

”For nybyggere i parcelhusforretningen giver det en økonomisk fordel, fordi vi som byggefirma ikke skal involvere ekstern rådgivning. Det giver også en fleksibilitet, så vi fx relativt hurtigt kan kortlægge plusser og minusser på det enkelte projekt. I Milton Huse skal vi ikke ud og ringe til en ekstern ingeniør, som i mange andre byggefirmaer. Der er vi også et skridt foran,” fortæller Søren Egelind Hovedskov.

Ansvarligt nybyggeri
Et nybygget hus fra Milton Huse skal først og fremmest være en tryg ramme at bo i. Men det skal også opføres med omtanke for miljøet. For nybyggernes egen, deres børn og de næste generationers skyld.

For at kunne kalde byggeriet ansvarligt, skal Milton Huse fx kunne dokumentere, at det er bygget med et lavere CO2-aftryk, men også at det enkelte hus er opført af materialer af så høj kvalitet, at det forlænger husets levetid. Dette dokumenteres med livscyklusanalyseberegninger (LCA). Energikilder som fx varmepumpe, solenergi eller jordvarme er blandt de mulige valg, som nybyggerne selv kan vælge til.

For Milton Huse handler ansvarligt nybyggeri om at finde den balance, hvor forventninger, funktionalitet og ansvarlighed i alt fra planlægning, byggeri, materialevalg og brug går op i en højere enhed.

”Derfor arbejder vi konstant på at optimere, hvor det er muligt,” slutter Søren Egelind Hovedskov, der opfordrer til at tage kontakt for personlig rådgivning om ansvarligt byggeri.

Trustpilot