Årsrapport 2022

Milton Huse sætter omsætningsrekord, men udfordres af svær markedssituation

13. juni 2023

Aktiviteten i Milton Huse A/S har været rekordhøj i regnskabsåret 2022, hvor der på tværs af segmenter (parcelhuse og rækkehuse) samlet er afleveret 1.250 huse. Det driver en rekordhøj omsætning på 2.778 mio. kr. for regnskabsåret 2022, hvilket udgør en stigning på 22% i forhold til året før.

Året 2022 var særligt i andet halvår præget af et kraftigt stigende renteniveau og en faldende forbrugertillid, hvilket medførte en kraftigt faldende efterspørgsel efter nybyggede enfamiliehuse, der ikke er set lavere siden starten af 1990’erne. Det har medført, at resultatet for året 2022 ikke lever op til forventningerne ved indgangen til året. Der er effektueret en række tiltag for at fastholde en bæredygtig forretning i den nye markedssituation.    

I maj 2023 offentliggjorde Milton Huse og den svenske ejendomsinvestor Niam en ny, fælles ejendomskoncern navngivet Kronhusene. Kronhusene overtager rækkehusaktiviteten i Milton Huse A/S. Ambitionen i Kronhusene er at blive Danmarks ledende end-to-end ejendomsselskab, som er med hele vejen fra køb af jord til drift af rækkehuse som udlejningsboliger. Den eksisterende ordrebeholdning af rækkehusprojekter bliver færdiggjort i Milton Huse A/S, mens alle nye rækkehusprojekter bliver opført i Kronhusene.

Som følge af etableringen af Kronhusene sker der ændringer i direktionen i Milton Huse A/S. Erik Rehnquist (CEO og ejer) og Michael Hvid (CFO) overgår til Kronhusene og udtræder dermed af direktionen i Milton Huse A/S i juni, men fortsætter begge som medlemmer af bestyrelsen, hvor Michael Hvid indtræder som nyt medlem. Nuværende salgs- og marketingdirektør i Milton Huse A/S, Leon Kallesøe Witte, overtager stillingen som CEO i Milton Huse A/S.

Af årsrapporten fremgår det, at Milton Huse A/S i regnskabsåret 2023 forventer en halvering af omsætningen, men med en stigende EBIT-margin.

 
Yderligere oplysninger:

Økonomidirektør (CFO) Michael Hvid: mobil (+45) 6169 2215 / mhv@miltonhuse.dk

 

Hent årsrapporten her:

Årsrapport 2022

Trustpilot