Årsrapport 2023

Milton Huse styrker resultatet og kerneforretningen

15. marts 2024

Milton Huse kommer styrket ud af regnskabsåret 2023 med fremgang på flere nøgleparametre. Parcelhusforretningen fik et positivt driftsresultat før skat på 25,5 mio. kr. Med en markant reducering af gælden, der ultimo 2023 var på 14,8 mio. kr., og en soliditetsgrad på 42,3 % er det finansielle grundlag stærkt.

I alt blev der i 2023 afleveret 900 enheder. Det realiserede omsætningstal er ikke sammenligneligt med 2022, da virksomheden i foråret gennemførte en strategisk opsplitning af sine forretningsområder med udskillelsen af rækkehuse i det særskilte ejendomsselskab Kronhusene. Milton Huses fremtidige forretning omfatter således primært salg og produktion af enfamilieshuse. Allerede projekterede rækkehusprojekter indgår dog i regnskaberne for 2023 og 2024.

Aktivitetsniveauet og resultatet i regnskabsåret 2023 er som forventet, og årets resultat betragtes som tilfredsstillende.

- Efter et udfordrende 2022 har vi set en stabilisering af parcelhusmarkedet i løbet af 2023, hvor voksende efterspørgsel og et stabiliseret renteniveau har givet anledning til stigende optimisme i markedet. Med dygtige og dedikerede medarbejdere på tværs af organisationen er vi i stand til at levere byggerier af høj kvalitet og til tiden, og det afspejler sig i en stor kundetilfredshed. Takket være medarbejdernes indsats har vi samtidig været i stand til at udvikle og optimere forretningen, så vi har et rigtig godt afsæt for videre vækst. Vi forventer os derfor meget af 2024, udtaler adm. direktør Leon Kallesøe Witte.

Milton Huse har i 2023 blandt andet investeret væsentlige ressourcer i digitalisering af processer hele vejen fra salgsled til byggeplads og ansat en række nye nøglepersoner i ledelsen for at stå stærkt til de fremtidige udviklingsmuligheder. Fokus er optimering af processer i hele værdikæden samt styrkelse af kerneforretningen og de rette kompetencer, så virksomheden står solidt positioneret til at sikre et højt aktivitetsniveau i de kommende år.

Et vigtigt strategisk fokus er DGNB Villa-certifikatet, som fylder en stadig større del af Milton Huses forretningsmodel. DGNB Villa er en certificeringsordning, der fremmer ansvarlige tiltag i byggeriet ved at kvantificere miljøpåvirkning samt sociale og økonomiske faktorer for at angive, om et byggeri lever op til kravene i certificeringen. Salget af DGNB Villa-certificerede parcelhuse har fået fodfæste i 2023, og efterspørgslen forventes at vokse betydeligt i de kommende år.

Milton Huse forventer, at både forretning og økonomi vil fortsætte den positive udvikling i regnskabsåret 2024.

 

Yderligere oplysninger:

Leon Kallesøe Witte, adm. direktør, CEO
Mobil (+45) 30 73 75 94
lkw@miltonhuse.dk 

 

 Adm. direktør Leon Kallesøe Witte og stifter Erik Rehnquist. 

Trustpilot