Persondatapolitik

For nuværende og tidligere kunder m.fl. hos Milton Huse A/S ("Milton Huse", "vi", "os", "vores")

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, man har som registreret.

I denne persondatapolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder, besøgende på vores hjemmeside samt andre tredjeparter, såsom leverandører (kontaktpersoner) mv.

Hvem er vi, og hvordan kan du kontakte os?

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er

Milton Huse A/S
Helge Nielsens Alle 7, 8723 Løsning
CVR-nummer: 33492782
Telefonnummer: +45 75624300
E-mail: info@miltonhuse.dk
Web: miltonhuse.dk

Milton Huse er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i følgende situationer:

 • I forbindelse med de personoplysninger, vi behandler ved salg af byggerier og færdigbyggede boliger,
 • i forbindelse med de personoplysninger, vi behandler ved brug af vores hjemmeside, miltonhuse.dk (cookies),
 • når du kommunikerer med os,
 • når du modtager vores magasin, nyhedsmails mv., og
 • i forbindelse med vores generelle kundeadministration (CRM).

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling. Du kan kontakte juridisk afdeling på følgende måder:

 • På e-mail: Skriv til: mac@miltonhuse.dk
  Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
 • Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. Juridisk Afdeling.

 

(i) Salg af byggerier og færdigbyggede boliger

Tilbud

Når du eller den virksomhed, du repræsenterer, ønsker et tilbud på et byggeri eller en færdigbygget ejendom, registrerer vi dit navn og dine kontaktoplysninger samt eventuelt dine materialevalg og andre præferencer, med henblik på at kunne levere et tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne sende dig et tilbud, som svarer til dine ønsker.

Gennemførsel af byggeprojekt og overdragelse af ejendommen

Hvis vi indgår en aftale om gennemførsel af et byggeprojekt eller leverance af en færdigbygget ejendom, behandler vi dit navn og dine kontaktoplysninger samt andre personoplysninger, du måtte give os i forbindelse med dine ønsker til byggeriet/ejendommen. Behandlingen sker med henblik på at kommunikere løbende med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, herunder for at kunne gennemføre projektet og levere ejendommen i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået.

Hvis du er privatkunde er retsgrundlaget for vores behandling databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde den aftale, vi har indgået med dig. Hvis du repræsenterer en virksomhed, som er kunde hos os, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne overholde den aftale, vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer.

Hvis du er privatkunde kan vi desuden behandle dit CPR-nummer med henblik på at tinglyse skødet på dit nybyggede hus samt registrere ejerskifte hos de relevante forsyningsselskaber. Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke, du har givet i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

(ii) Brug af vores hjemmeside (cookies)

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder f.eks. din adfærd på hjemmesiden (dvs. hvilke sider, du har kigget på), hvilken browser du bruger, din geografiske placering, hvilken IP adresse du bruger samt dine login-oplysninger (brugernavn og password). Disse oplysninger kan i nogle tilfælde udgøre personoplysninger.

Vi registrerer oplysningerne for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på hjemmesiden, samt for at føre statistik over brugen af vores hjemmeside. Derudover behandles oplysningerne i visse tilfælde for at kunne målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd.

Retsgrundlaget for behandlingen er

 • for nødvendige funktionalitetscookies: Cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden på hjemmesiden, og
 • for øvrige cookies: Cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet vi har indhentet dit samtykke.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik.

(iii) Når du kommunikerer med os

Hvis du som potentiel kunde (herunder i forbindelse med bestilling af fremvisning eller lignende), leverandør eller andet kontakter os (f.eks. via e-mail eller kontakt-/tilmeldingsformularerne på vores hjemmeside) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, såsom kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, f.eks. din arbejdsgiver eller et medlem af din husstand. Vi behandler oplysningerne for at kunne håndtere og besvare generelle henvendelser fra dig eller den virksomhed, som du eventuelt repræsenterer.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne besvare generelle henvendelser, samt yde passende dag-til-dag kundeservice.

(iv) Markedsføring

Når du bestiller magasinet Ét Hjem / By Milton og/eller tillader Milton Huse at kontakte dig på e-mail med nyheder, tips og idéer mv., registrerer vi dit navn og din e-mailadresse samt eventuelt dine emnepræferencer. Vi registrerer disse oplysninger med henblik på at kunne sende dig magasinet og/eller nyheder mv. på e-mail. Retsgrundlaget for vores behandling er det samtykke, du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10.

Hvis du bestiller magasinet via post, registrerer vi også din fysiske adresse, og retsgrundlaget for behandlingen er da databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi forfølger vores legitime interesse i at sende dig ).

(v) Kundeadministration

Hvis du er kunde eller repræsentant for en kunde, registrerer vi oplysninger om dig i vores CRM-system, herunder dit navn og dine kontaktoplysninger samt eventuelt din tilknytning til en bestemt virksomhed. Vi behandler disse oplysninger som led i vores daglige kundeadministration, herunder for at kunne opretholde kontakten og relationen til vores kunder.

Retsgrundlaget for vores behandling databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne varetage den daglige kundeadministration og -relation, samt håndtere en række relaterede regnskabs-/økonomiopgaver.

Modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives i følgende situationer:

 • Ved brug af vores hjemmeside indsamles cookies, og personoplysninger indeholdt heri videregives til tredjeparter, hvis du har givet samtykket til vores brug af tredjepartscookies på hjemmesiden.
 • I forbindelse med salg af nybyggeri og/eller færdigbyggede ejendomme videregives dine personoplysninger til (i) bankforbindelser til brug for administration af betalinger, (ii) relevante leverandører med hvem, der er indgået aftale om byggeopgaver mv., samt (iii) eventuelt relevante inkassofirmaer og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af aftaler.
 • Dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer videregives til Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysning af skødet til dit nye hus samt til de relevante forsyningsselskaber i forbindelse med registrering af ejerskifte (hvis du er privatkunde).
 • Personoplysninger som måtte indgå i vores regnskabsmateriale (fakturaer og kontoudtog mv.) videregives til de relevante myndigheder, herunder SKAT m.fl.

Desuden overlades dine personoplysninger til vores databehandlere. Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, hvortil vi har indsamlet oplysningerne, medmindre andet er fastsat ved lov.

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med de nedenstående frister, medmindre vi har et konkret behov for at behandle oplysningerne i længere tid, fx i forbindelse med en sag eller aftale.

(i) Salg af byggerier og færdigbyggede boliger

Dine oplysninger slettes som udgangspunkt 10 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor ejendommen blev overdraget (for at kunne dokumentere indgåede aftaler i overensstemmelse med forældelseslovens frister).

Dit CPR-nummer slettes så snart det ikke længere skal bruges til tinglysning eller ejerskifte overfor forsyningsselskaber.

Hvis vi ikke har indgået nogen aftale om byggeri eller levering af en færdigbygget ejendom, slettes dine personoplysninger i overensstemmelse med vores slettefrister for generelle henvendelser (se pkt. (iii) nedenfor).

(ii) Brug af vores hjemmeside (cookies)

Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies, slettes som udgangspunkt, når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden samt mulighederne for deaktivering mv., i vores Cookiepolitik.

(iii) Når du kommunikerer med os

Oplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale (f.eks. fakturaer) opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

De personoplysninger vi behandler i forbindelse med vores generelle kommunikation med dig (såsom henvendelser via e-mail), slettes som udgangspunkt senest 3 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor din seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet.

(iv) Elektroniske nyhedsbreve

Oplysninger relateret til udsendelse af magasin samt nyheder mv. slettes som udgangspunkt 12 måneder efter udsendelse af den seneste e-mail/magasin, medmindre du forinden har trukket dit samtykke tilbage.

(v) Kundeadministration

Kundekontaktoplysninger i CRM-systemet slettes som udgangspunkt 12 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor kundeforholdet er endeligt ophørt.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Dem kan du læse om herunder. Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af nedenstående rettigheder, kan du kontakte os på de oplysninger, der fremgår af afsnittet "Kontakt vedrørende databeskyttelse" ovenfor.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 • Ret til sletning

Vi sletter generelt personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne.

Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen.

 • Ret til begrænsning af behandling

Hvis du fx bestrider rigtigheden af de oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener, at vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, at vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser.

Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage de personoplysninger, vi har indhentet om dig i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format. Du har også ret til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring.

 • Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine personoplysninger til markedsføringsformål.  Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

 • Ret til at få information om nye formål

Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne.

Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Klage til Datatilsynet

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du ligeledes finder på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

 

 

Trustpilot